Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Ταχύρυθμα προγράμματα ξένων γλωσσών για ενήλικες στην Ευρωδιάσταση: οικονομία χρόνου και χρημάτων.

Η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί αναμφίβολα απαραίτητο προσόν για κάθε ενήλικο. Το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να αξιολογήσει κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να επιλέξει ένα πρόγραμμα εκμάθησης της ξένης γλώσσας που τον ενδιαφέρει, είναι προφανώς η ποιότητα σπουδών και η καταλληλότητα του προγράμματος (ύλη / επίπεδο καθηγητών / ευελιξία στα ωράρια / αντιμετώπιση σπουδαστή).


Το δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να αξιολογηθεί είναι η διάρκεια του προγράμματος.
Με μία σωστή επιλογή σχολής, μπορείτε να μάθετε τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και να προετοιμαστείτε για τα αντίστοιχα διπλώματα στο 1/2 ή και στο 1/3 ενός "συνηθισμένου" προγράμματος για ενήλικες.

Το τρίτο στοιχείο που θα πρέπει να αξιολογηθεί είναι το κόστος. Κάθε ενήλικος που θέλει να μάθει μία ξένη γλώσσα ή να τη βελτιώσει είναι λογικό να αναζητήσει προσφορές και οικονομικά πακέτα εκμάθησης, ειδικά σε μία περίοδο κατά την οποία τα εισοδήματα μειώνονται και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί συρρικνώνονται.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση, εξειδικευμένα στη διδασκαλία ενηλίκων, προσφέρουν ταχύρυθμα προγράμματα υψηλού επιπέδου στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική και Ιταλική γλώσσα, με ευέλικτα ωράρια και χαμηλό κόστος.

Επιλέγοντας Ευρωδιάσταση, ολοκληρώνετε την προετοιμασία διπλωμάτων στο 1/2 ή και στο 1/3 ενός "συνηθισμένου" προγράμματος ενηλίκων, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση κόστους και χρόνου.

Εάν, για παράδειγμα, η Ευρωδιάσταση σας προτείνει ένα εντατικό πρόγραμμα μέσω του οποίου προετοιμάζεστε για το Celi 3 σε ένα 9μηνο και έχει συνολικό κόστος 750 €, ενώ εναλλακτικά εξετάζετε ένα πρόγραμμα με πολύ λιγότερες ώρες που διαρκεί δύο 9μηνα και έχει κόστος 750 € για κάθε 9μηνο, για να ολοκληρώσετε την προετοιμασία στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να καταβάλετε δίδακτρα 2 Χ 750 = 1500 €, δηλαδή τα τριπλάσια. Άρα, θα ολοκληρώσετε την προετοιμασία στον διπλάσιο χρόνο και με το τριπλάσιο κόστος.

Επομένως, για να συγκρίνετε σωστά, θα πρέπει να συγκρίνετε τι σας κοστίζει η συνολική προετοιμασία για όλες τις περιόδους φοίτησης και όχι η κάθε "χρονιά", καθώς και πόσες ώρες πραγματικής διδασκαλίας (με καθηγητή) περιλαμβάνει το πρόγραμμα που σας προτείνεται. Εάν, για παράδειγμα, η Ευρωδιάσταση σας προτείνει ένα πρόγραμμα με ώρες την εβδομάδα, ενώ εναλλακτικά εξετάζετε ένα πρόγραμμα ίδιου κόστους αλλά με 4 ώρες την εβδομάδα, είναι προφανές ότι το πραγματικό κόστος του 2ου προγράμματος (κόστος ανά ώρα μαθήματος) είναι διπλάσιο από αυτό που σας προτείνει η Ευρωδιάσταση.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι ώρες διδασκαλίας που αναφέρονται στα προγράμματα τα οποία σας προτείνει η Ευρωδιάσταση είναι ώρες πραγματικής διδασκαλίας από έμπειρους, υψηλού επιπέδου καθηγητές και όχι "εργαστήρια" ή οποιασδήποτε άλλης μορφής "αυτοαπασχόληση" του σπουδαστή χωρίς την παρουσία καθηγητή, κάτι δηλαδή που μπορεί να κάνει και ο ίδιος ο σπουδαστής μόνος του στο σπίτι του.
Περισσότερες πληροφορίες για «μαθήματα Αγγλικών – οικονομικά πακέτα για εκμάθηση Αγγλικών - μαθήματα Γαλλικών – οικονομικά πακέτα για εκμάθηση Γαλλικών - μαθήματα Γερμανικών – οικονομικά πακέτα για εκμάθηση Γερμανικών - μαθήματα Ισπανικών – οικονομικά πακέτα για εκμάθηση Ισπανικών - μαθήματα Ιταλικών – οικονομικά πακέτα για εκμάθηση Ιταλικών» μπορείτε να βρείτε στο www.eurodiastasi.gr και στο www.eurodiastasi.blogspot.com.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε στα τηλέφωνα 210-38.44.888 και 210-330.111.0 για μία άμεση και αναλυτική ενημέρωση, ή να επισκεφθείτε τα γραφεία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση (Χαλκοκονδύλη 5 και Χαλκοκονδύλη 9 στην Αθήνα).